نتایج دیدارهای نیمه نهائی جوانان در رتبه بندی Bروز گذشته دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کشور جوانان پسر در رتبه بندی B برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال،دیدارهای نیمه نهایی رتبه بندی B روز گذشته برگزارشد:
کرمان ۷۷ - قم ۶۶
البرز ۵۶ - اردبیل ۳۴
دیدارهای نهائی امروز:
فینال:
کرمان - البرز
رده بندی:
قم - اردبیل