جلسه هماهنگی لیگ بسکتبال جوانان و نوجوانان برگزار شدامروز جلسه هماهنگی لیگ بسکتبال جوانان و نوجوانان در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، در رابطه با لیگ برتر بسکتبال جوانان این موارد تصمیم گیری شد:

*مبلغ ورودیه 5 میلیون تومان تعیین شده است.

*تیم ها تا تاریخ بیست و پنجم مهر ماه مهلت دارند این مبلغ را بپردازند.

*هر تیمی که برای جذب بازیکن از استان دیگر برنامه دارد باید رضایتنامه همان بازیکن را از هیئت بسکتبال آن استان بگیرد.

* صرفا هزینه اسکان به عهده تیم میزبان است و سایر هزینه ها بر عهده خود تیم مهمان قرار دارد.

* رقابت ها به صورت متمرکز برگزار می شود.

*بعد از پرداخت ورودیه برنامه ریزی لیگ انجام می شود.

برنامه ریزی لیگ نوجوانان نیز به شرح زیر است:

*مبلغ ورودیه 3 میلیون تومان تعیین شده است.

*تیم ها تا تاریخ بیست و پنجم مهر ماه مهلت دارند این مبلغ را بپردازند.

*تیم ها مجاز به جذب بازیکنان از دیگر استان ها نیستند و فقط باید از استان مربوط به خود بازیکن جذب کنند.

*رقابت ها به صورت متمرکز برگزار می شود.

*تیم ها تا هفتم آذر از طریق سامانه ملی مهلت ثبت نام دارند.