فراخوان معرفی نمایندگان رسانه ها برای پوشش اخبار بسکتبالفدراسیون بسکتبال از تمامی رسانه ها خواست تا نمایندگان خود را برای پوشش اخبار بسکتبال معرفی کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ نظر به اهمیت رسانه ها در دنیای امروز و ضرورت حضور حداکثری آن ها در همه عرصه ها به ویژه ورزش، از همه رسانه ها خواهشمندیم نمایندگان خود را از جمله خبرنگار، عکاس، گزارشگر و ... برای پوشش اخبار بسکتبال معرفی کنند و فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران را برای رسیدن به اهداف خود یاری کنند.

     برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی فایل کلیک کنید.