رحمتی پور رئیس دپارتمان آموزش و مربیان شدبا حکم طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال، جواد رحمتی پور رئیس دپارتمان آموزش و مربیان فدراسیون شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ طی حکمی از سوی رامین طباطبایی، جواد رحمتی پور رئیس دپارتمان آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال شد.

دراین حکم آمده است:

جناب آقای جواد رحمتی پور
با سلام
نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به سمت " مسئول دپارتمان آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران " منصوب می شوید.