اعلام برنامه مرحله پلی آف لیگ جوانان در بخش دخترانبرنامه مرحله پلی آف ( رفت و برگشت) لیگ جوانان در بخش دختران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات فدراسیون برنامه مرحله پلی آف ( رفت و برگشت) لیگ جوانان در بخش دختران را اعلام کرد.