برنامه دور رفت مرحله دوم مسابقات بسکتبال لیگ جوانانبرنامه دور رفت مرحله دوم مسابقات بسکتبال لیگ جوانان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دور رفت مرحله دوم مسابقات بسکتبال لیگ جوانان را اعلام کرد.

     کلیک کنید