فینالیست های لیگ دسته دو بسکتبال بانوان مشخص شدندتیم های راه یافته به فینال و رده بندی لیگ دسته دو بانوان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ دور نیمه نهایی لیگ دسته دو بسکتبال بانوان برگزار شد. نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

نتایج روز پنج شنبه 18 بهمن:

ميزبان آرارات تهران

آرارات تهران٥١-اكسون٣٢

خانه بسكتبال همدان٧٦-خانه بسكتبال خميني شهر ٧٣


نتایج روز جمعه 19 بهمن:


ميزبان آرارات تهران

اكسون ٤٦-آرارات تهران٦٨

خانه بسكتبال خميني شهر ٤٧-خانه بسكتبال همدان ٦٢بر این اساس تيم هاي آرارات تهران و خانه بسكتبال همدان به فينال راه يافتند و تیم های اكسون و خانه بسكتبال خميني شهر به رده بندي رسیدند.

مسابقات فینال و رده بندی روزهای 25 و 26 بهمن به ميزباني آرارات تهران برگزار می شود.