دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال بانوان برگزار شددور برگشت لیگ دسته یک بانوان روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ لیگ دسته یک بسکتبال بانوان روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 بهمن برگزار شد. نتایج به شرح زیر است:


نتایج پنج شنبه 18 بهمن:

به ميزباني خانه بسكتبال كردستان

جم شهر كرد٤٥-خانه بسكتبال كردستان ٦٦

علوم پزشكي شهيد بهشتي٧٩- شوراي شهر و شهرداري قزوين ٦٦

به ميزباني راستكردار بندر انزلي

راستكردار بندر انزلي٢٧-شكلي٦٣

هيرو٦٠-نفت ستاره خليج فارس٨١

هيروجوان٢٤-بارمان مشهد٧٨نتایج جمعه 19 بهمن:

به ميزباني خانه بسكتبال كردستان

دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی۴۶- خانه بسكتبال کردستان۶۰

شوراي شهر و شهرداری قزوین ۹۰- خانه بسكتبال مشهد ۴۷


به ميزباني راستكردار بندر انزلي

بارمان مشهد٨٤-راستكرداربندرانزلي٣٨

هيرو٣٠-شكلي٤٧

هيروجوان١٩-ستاره خليج فارس٦١