بازی های اول مرحله پلی آف لیگ دسته یک مردان برگزار شدبازی های اول مرحله پلی آف لیگ دسته یک مردان در گروه شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ بازی های اول مرحله پلی آف لیگ دسته یک مردان در گروه شمال امروز جمعه 19 بهمن برگزار شد.

نتایج به شرح زیر است:

شمس تهران ۴۲ - شورا و شهرداری قزوین ۸۲
امید تهران ۷۶- کوچین امل ۷۳
اکسون تهران ۷۲ - ابزار‌سازان درمانگر ۵۹
توفارقان ۷۲ - نبوغ اراک ۶۹