کتب آموزشی

Ball’In Schools Book

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و...

فایل کارگاه آنلاین ” بسکتبال روی کاغذ”

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و...

لیست داروها و مکمل های مجاز و غیرمجاز سال 2020

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته آموزش و...

Youth basketball drills

Youth basketball drills برای مشاهده بر روی فایل زیر کلیک...

101 youth basketball drills

101 youth basketball drills برای مشاهده بر روی فایل زیر...

Survival guide for coaching youth basketball

Survival guide for coaching youth basketball برای مشاهده بر روی...

اصول و قوانین در آموزش بسکتبال پایه 

اصول و قوانین در آموزش بسکتبال پایه نویسنده : سعید...

Basketball for young players

Basketball for young players برای مشاهده بر روی فایل زیر...

فاکتورهای لازم برای بهبود سرعت بازیکنان بسکتبال

فاکتورهای لازم برای بهبود سرعت بازیکنان بسکتبال کاری از بهروز...