گزارش تصویری رقابت های باشگاه های غرب آسیا بین شیمیدر تهران و پتروشیمی بندرامام