گزارش تصویری دیدار بین تیم های شیمیدر تهران و شهرداری گرگان(1)

عکاس: علیرضا اکبری