گزارش تصویری دیدار بین تیم های شیمیدر تهران و شهرداری گرگان (2)

عکاس: علیرضا اکبری