گزارش تصویری دیداردکتر طباطبائی با مدیر عامل شرکت دخانیات

رامین طباطبائی رئیس فدراسیون بسکتبال با محمدرضا خاک کار مدیر عامل شرکت دخانیات دیدار و گفتگو کرد .

عکاس: علیرضا اکبری