گزارش تصویری امضا توپ اهدایی به بچه های سرطانی راه آسمان توسط اعضای تیم ملی بسکتبال مردان

عکاس: علیرضا اکبری