گزارش تصویری اهدای توپ های امضا شده توسط ملی پوشان به بچه های سرطانی راه آسمان

عکاس: علیرضا اکبری