گزارش تصویری وداع با محمود پور شرفی پیشکسوت بسکتبال (2)

عکاس: علیرضا اکبری