گزارش تصویری آماده سازی تیم ملی برای اولین دیدار جام جهانی (1)

عکاس: اشکان مهریار