گزارش تصویری آماده سازی تیم ملی برای اولین دیدار جام جهانی (2)

عکاس: اشکان مهریار