جلسه هماهنگی لیگ دسته یک و دو بسکتبال بانوان

جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه برگزار شد.