گزارش تصویری حضور طباطبایی در مراسم ختم خواهر کاپیتان سابق تیم ملی