گزارش تصویری بازی تیم های نیروی زمینی و رعدپدافند دزفول

عکاس: علیرضا اکبری