گزارش تصویری بازی تیم های هیرو و دانشگاه آزاد اسلامی

عکاس: آرمیتا افشار