گزارش تصویری دیدار مرحله پلی اف لیگ دسته یک بین تیمهای اکسون تهران با ابزارسازان درمانگر کرمانشاه

عکاس: علیرضا اکبری