گزارش تصویری ورود تیم بسکتبال اردن به ایران

عکاس: علیرضا اکبری