Home Featured افتخاری دیگر برای بسکتبال ایران؛ دعوت رسمی فدراسیون بسکتبال لبنان از ناظر بین المللی ایران

افتخاری دیگر برای بسکتبال ایران؛ دعوت رسمی فدراسیون بسکتبال لبنان از ناظر بین المللی ایران

افتخاری دیگر برای بسکتبال ایران؛ دعوت رسمی فدراسیون بسکتبال لبنان از ناظر بین المللی ایران

فدراسیون بسکتبال لبنان از ناظر و مدرس بین المللی بسکتبال ایران برای حضور در این کشور دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نصرت الله جعفریان ناظر و مدرس بین المللی کشورمان با دعوت رسمی فدراسیون بسکتبال لبنان راهی این کشور شد.

جعفریان قرار است برای نظارت و تدریس برای داوران لبنانی و انتقال تجارب ارزشمند خود مدتی در این کشور حضور داشته باشد.