جدول رده‌بندی لیگ دسته یک بانوان گروه الف

0

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک بانوان گروه الف

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
188045327617716
28534904137713
3844428421712
48354293943510
5808254550-2967