ذوب‌آهن اصفهان

۰
ذوب‌آهن اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان

zobahan_new-160x160

بازیکنان

سیامک ترابی خواه

سیامک ترابی خواه

سجاد پذیرفته

سجاد پذیرفته

رسول سلطانیان

رسول سلطانیان
رسول سلطانیان

پویا یخچالی

پویا یخچالی
پویا یخچالی

امید اسعدیان

امید اسعدیان
امید اسعدیان

مصطفی عبدلوند

مصطفی عبدلوند
مصطفی عبدلوند

مجتبی رجایی

مجتبی رجایی
مجتبی رجایی

محمد زارعی

محمد زارعی
محمد زارعی

ایمان زندی

ایمان زندی
ایمان زندی

حسین مکاریان

حسین مکاریان
حسین مکاریان

فرهاد صبوری

فرهاد صبوری
فرهاد صبوری

علی مالکیان

علی مالکیان
علی مالکیان

مهران حاتمی

مهران حاتمی

بازی‌ها

ذوب‌آهن اصفهان مهرام تهران (لیگ برتر )
صنعت مس کرمان ذوب‌آهن اصفهان
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان شهرداری گرگان
شهرداری بندر عباس ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان نیروی زمینی تهران
آویژه صنعت پارسا مشهد ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان رعد پدافند هوائی شهرکرد
پالایش نفت آبادان ذوب‌آهن اصفهان
شیمیدر قم ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان اکسون تهران
شورا و شهرداری قزوین ذوب‌آهن اصفهان
مهرام تهران (لیگ برتر ) ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان صنعت مس کرمان
ذوب‌آهن اصفهان پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
شهرداری گرگان ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان شهرداری بندر عباس
نیروی زمینی تهران ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان آویژه صنعت پارسا مشهد
رعد پدافند هوائی شهرکرد ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان پالایش نفت آبادان
ذوب‌آهن اصفهان شیمیدر قم
اکسون تهران ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان شورا و شهرداری قزوین

آخرین اخبار تیم