شیمیدر قم

۰
شیمیدر قم

شیمیدر قم

باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدُر

بازیکنان

آرن داوودی

آرن داوودی

اصغر کاردوست

اصغر کاردوست
اصغر کاردوست

امین صداقت

امین صداقت
امین صداقت

درو درغوکاسیان

درو درغوکاسیان
درو درغوکاسیان

رافی درغوکاسیان

رافی درغوکاسیان
رافی درغوکاسیان

ساموئل اوستین

ساموئل اوستین
ساموئل اوستین

مایک رستم پور

مایک رستم پور
مایک رستم پور

محمد اوجاقی

محمد اوجاقی
محمد اوجاقی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی
محمد جمشیدی

مسعود سلیمانی

مسعود سلیمانی
مسعود سلیمانی

مهدی کامرانی

مهدی کامرانی
مهدی کامرانی

میروقازاریان

میروقازاریان
میروقازاریان

جاوید جعفرنژاد

جاوید جعفرنژاد
جاوید جعفرنژاد

حمید کاشانی

حمید کاشانی
حمید کاشانی

حسین قلی نژاد

حسین قلی نژاد
حسین قلی نژاد

دانیال رضاخواه

دانیال رضاخواه
دانیال رضاخواه

محمدرضا اسلامی

محمدرضا اسلامی
محمدرضا اسلامی

مهدی خیرخیز

مهدی خیرخیز
مهدی خیرخیز

هادی عامری

هادی عامری
هادی عامری

حسین جعفری

حسین جعفری
حسین جعفری

هادی عامری

وحید عامری
وحید عامری

بازی‌ها

شیمیدر قم شورا و شهرداری قزوین
مهرام تهران (لیگ برتر ) شیمیدر قم
شیمیدر قم صنعت مس کرمان
شیمیدر قم پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
شهرداری گرگان شیمیدر قم
شیمیدر قم شهرداری بندر عباس
نیروی زمینی تهران شیمیدر قم
شیمیدر قم آویژه صنعت پارسا مشهد
رعد پدافند هوائی شهرکرد شیمیدر قم
شیمیدر قم ذوب‌آهن اصفهان
پالایش نفت آبادان شیمیدر قم
اکسون تهران شیمیدر قم
شورا و شهرداری قزوین شیمیدر قم
شیمیدر قم مهرام تهران (لیگ برتر )
صنعت مس کرمان شیمیدر قم
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) شیمیدر قم
شیمیدر قم شهرداری گرگان
شهرداری بندر عباس شیمیدر قم
شیمیدر قم نیروی زمینی تهران
آویژه صنعت پارسا مشهد شیمیدر قم
شیمیدر قم رعد پدافند هوائی شهرکرد
ذوب‌آهن اصفهان شیمیدر قم
شیمیدر قم پالایش نفت آبادان
شیمیدر قم اکسون تهران

آخرین اخبار تیم