پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

۰
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

petro_new-160x160

بازیکنان

اشکان خلیلی نژاد

اشکان خلیلی نژاد
اشکان خلیلی نژاد

رسول مظفری وانانی

رسول مظفری وانانی
رسول مظفری وانانی

پویا فیصلی مفرد

پویا فیصلی مفرد
پویا فیصلی مفرد

حامد حسین زاده

حامد حسین زاده
حامد حسین زاده

پیام کیانی

پیام کیانی
پیام کیانی

سالار منجی

سالار منجی
سالار منجی

عدنان شاوردی

عدنان شاوردی
عدنان شاوردی

سجاد مشایخی

سجاد مشایخی
سجاد مشایخی

محمد حسن زاده

محمد حسن زاده
محمد حسن زاده

محمد رضا اکبری

محمد رضا اکبری
محمد رضا اکبری

محمدرضا بهرام زاد

محمدرضا بهرام زاد
محمدرضا بهرام زاد

محمد یوسف وند

محمد یوسف وند
محمد یوسف وند

میثم میرزایی

میثم میرزایی
میثم میرزایی

امیر حسین واحد پور

امیر حسین واحد پور
امیر حسین واحد پور

کامران جمشید وند

کامران جمشید وند
کامران جمشید وند

فرزاد کوهیان

فرزاد کوهیان
فرزاد کوهیان

بازی‌ها

نیروی زمینی تهران پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) آویژه صنعت پارسا مشهد
رعد پدافند هوائی شهرکرد پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) ذوب‌آهن اصفهان
شیمیدر قم پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) اکسون تهران
شورا و شهرداری قزوین پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) مهرام تهران (لیگ برتر )
صنعت مس کرمان پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) پالایش نفت آبادان
شهرداری گرگان پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) شهرداری بندر عباس
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) نیروی زمینی تهران
آویژه صنعت پارسا مشهد پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) رعد پدافند هوائی شهرکرد
ذوب‌آهن اصفهان پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) شیمیدر قم
اکسون تهران پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) شورا و شهرداری قزوین
مهرام تهران (لیگ برتر ) پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) صنعت مس کرمان
پالایش نفت آبادان پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)
پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) شهرداری گرگان
شهرداری بندر عباس پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

آخرین اخبار تیم