Home ای‌زی بسکتبال

ای‌زی بسکتبال

Leagues
لیگ برتر بانوان گروه الف-1400-1401
فصل ها
1400-1401

Fixtures

18:00

امرتات تهران vs ای‌زی بسکتبال

18:00

ای‌زی بسکتبال vs بانوان شیمیدر قم

15:30

بانوان شهر گرگان vs ای‌زی بسکتبال

18:00

ای‌زی بسکتبال vs گروه بهمن تهران

13:00

سپهرداد تهران vs ای‌زی بسکتبال

18:00

ای‌زی بسکتبال vs امرتات تهران

18:00

بانوان شیمیدر قم vs ای‌زی بسکتبال

15:30

ای‌زی بسکتبال vs بانوان شهر گرگان

نتایج

69 - 68

ای‌زی بسکتبال vs سپهرداد تهران

100 - 31

گروه بهمن تهران vs ای‌زی بسکتبال