Home پالایش نفت آبادان

پالایش نفت آبادان

نتایج

1401/11/10
83 - 72
N/A

مهرام تهران _پالایش نفت آبادان

1401/11/06
99 - 80
N/A

پالایش نفت آبادان-توفارقان آذرشهر

1401/11/03
88 - 83
N/A

شهرداري گرگان-پالایش نفت آبادان

1401/10/26
88 - 89
N/A

پالایش نفت آبادان-ذوب آهن اصفهان

1401/10/19
62 - 74
N/A

صنعت مس رفسنجان_ پالایش نفت آبادان

1401/10/12
91 - 53
N/A

پالایش نفت آبادان_رعد پدافند هوایی

1401/10/05
70 - 74
N/A

آویژه صنعت پارسامشهد_پالایش نفت آبادان

1401/09/28
94 - 91
N/A

پالایش نفت آبادان_كاله مازندران

1401/09/24
70 - 63
N/A

پالایش نفت آبادان_ نبوغ اراک

1401/09/21
82 - 81
N/A

صنایع هرمزگان _پالایش نفت آبادان

1401/09/17
89 - 81
N/A

پالایش نفت آبادان _ صنعت مس کرمان

1401/09/14
79 - 64
N/A

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

1401/09/10
67 - 82
N/A

توفارقان آذر شهر_پالایش نفت آبادان

1401/09/07
78 - 91
N/A

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

1401/09/03
60 - 63
N/A

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

1401/08/30
84 - 78
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس رفسنجان

1401/07/25
65 - 77
N/A

رعد پدافند هوائی تهران vs پالایش نفت آبادان

1401/07/21
67 - 72
N/A

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

1401/07/18
84 - 78
N/A

کاله مازندران vs پالایش نفت آبادان

1401/07/14
77 - 76
N/A

نبوغ اراک vs پالایش نفت آبادان

1401/07/11
79 - 70
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنایع هرمزگان

1401/07/07
61 - 71
N/A

صنعت مس کرمان vs پالایش نفت آبادان

1400/12/27
87 - 73
N/A

صنعت مس رفسنجان vs پالایش نفت آبادان

1400/12/25
88 - 90
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس رفسنجان

1400/12/23
73 - 83
N/A

صنعت مس رفسنجان vs پالایش نفت آبادان

1400/12/21
86 - 84
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنایع هرمزگان

1400/12/18
95 - 74
N/A

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

1400/12/14
82 - 84
N/A

پالایش نفت آبادان vs فولاد مبارکه سپاهان

1400/12/12
85 - 89
N/A

صنایع هرمزگان vs پالایش نفت آبادان

1400/10/29
75 - 83
N/A

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

1400/10/27
77 - 69
N/A

فولاد مبارکه سپاهان vs پالایش نفت آبادان

1400/10/12
66 - 91
N/A

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

1400/10/06
83 - 100
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس کرمان

1400/10/04
70 - 63
N/A

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

1400/09/25
76 - 71
N/A

پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال خوزستان

1400/09/23
48 - 63
N/A

پالایش نفت آبادان vs کاله

1400/09/15
63 - 75
N/A

پالایش نفت آبادان vs نظم آوران سیرجان

1400/09/13
66 - 76
N/A

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

1400/08/19
74 - 70
N/A

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

1400/08/13
98 - 87
N/A

صنعت مس کرمان vs پالایش نفت آبادان

1400/08/11
70 - 73
N/A

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

1400/08/04
90 - 86
N/A

پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال خوزستان

1400/08/02
62 - 59
N/A

کاله تهران vs پالایش نفت آبادان

1400/07/26
74 - 68
N/A

نظم آوران سیرجان vs پالایش نفت آبادان

1400/07/24
84 - 65
N/A

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

1400/01/28
90 - 85
N/A

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان (لیگ برتر )

1400/01/25
85 - 83
N/A

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

1400/01/23
90 - 86
N/A

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

1400/01/21
70 - 74
N/A

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

1400/01/19
69 - 59
N/A

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

1400/01/17
89 - 72
N/A

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

1400/01/10
68 - 60
N/A

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

1400/01/08
77 - 70
N/A

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

1400/01/06
68 - 59
N/A

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

1399/12/18
60 - 81
N/A

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

1399/12/16
87 - 48
N/A

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

1399/12/10
67 - 89
N/A

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

1399/11/14
77 - 53
N/A

پالایش نفت آبادان vs اکسون تهران

1399/11/13
68 - 67
N/A

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پالایش نفت آبادان

1399/11/04
82 - 70
N/A

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

1399/11/03
97 - 71
N/A

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی مشهد

1399/10/25
66 - 48
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس رفسنجان

1399/10/24
63 - 75
N/A

خانه بسکتبال خوزستان vs پالایش نفت آبادان

1399/10/19
87 - 78
N/A

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

1399/10/09
75 - 72
N/A

اکسون تهران vs پالایش نفت آبادان

1399/10/08
71 - 59
N/A

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

1399/09/21
50 - 79
N/A

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

1399/09/20
61 - 98
N/A

رعد پدافند هوائی مشهد vs پالایش نفت آبادان

1399/08/16
58 - 65
N/A

صنعت مس رفسنجان vs پالایش نفت آبادان

1399/08/15
64 - 54
N/A

پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال خوزستان

1398/11/21
61 - 70
N/A

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

1398/11/17
81 - 85
N/A

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان

1398/11/14
76 - 66
N/A

پالایش نفت آبادان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

1398/11/10
59 - 65
N/A

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

1398/11/03
59 - 72
N/A

پالایش نفت آبادان

1398/10/30
92 - 67
N/A

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس کرمان

1398/10/26
81 - 83
N/A

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پالایش نفت آبادان

1398/10/23
86 - 93
N/A

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

1398/10/19
97 - 54
N/A

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

1398/10/16
65 - 75
N/A

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

1398/10/12
81 - 69
N/A

پالایش نفت آبادان vs شهرداری بندر عباس

1398/10/05
46 - 57
N/A

اکسون تهران vs پالایش نفت آبادان

1398/09/25
53 - 61
N/A

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

1398/09/21
66 - 72
N/A

پالایش نفت آبادان vs شیمیدر قم

1398/09/18
69 - 66
N/A

پتروشیمی بندر امام vs پالایش نفت آبادان

1398/09/14
57 - 66
N/A

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

1398/09/07
96 - 65
N/A

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی دزفول

1398/09/04
51 - 67
N/A

صنعت مس کرمان vs پالایش نفت آبادان

1398/08/30
59 - 74
N/A

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

1398/08/27
55 - 58
N/A

مهرام تهران vs پالایش نفت آبادان

1398/08/23
54 - 74
N/A

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

1398/08/20
85 - 62
N/A

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

1398/08/16
58 - 63
N/A

شهرداری بندر عباس vs پالایش نفت آبادان

1398/08/09
91 - 90
N/A

پالایش نفت آبادان – اکسون تهران