گروه الف
گروه ب
پلی‌آف

جدول رده‌بندی کلی

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
114140121493527928
214131121181639527
3141221269103923026
414104105890615224
514104112390421924
61495957963-623
7148610459806522
814779811021-4021
9147710639897421
10146810019614020
11146810471087-4020
12145910181102-8419
13142129101151-24116
14142128611205-34416
15141139391188-24915
16140148241274-45014
109 - 40

مهرام تهران vs آینده‌سازان تهران

109 - 69

شیمیدر قم vs نیروی‌زمینی ا.ج.ا

62 - 107

آینده سازان تهران vs شیمیدر قم

47 - 90

نیروی زمینی ا.ج.ا vs مهرام تهران

74 - 65

شهرداری بندرعباس vs جوانان 2020(کوچین آمل)

81 - 57

ذوب‌آهن اصفهان vs صنعت مس کرمان

69 - 85

جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) vs صنعت مس کرمان

72 - 101

شهرداری بندرعباس vs ذوب‌آهن اصفهان

58 - 82

نیروی زمینی تهران vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

55 - 87

صنعت مس کرمان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

56 - 82

نیروی زمینی تهران vs صنعت مس کرمان

41 - 78

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs مهرام تهران (لیگ برتر )

84 - 78

شیمیدر قم vs ذوب‌آهن اصفهان

57 - 72

آینده سازان vs شهرداری بندر عباس

76 - 68

شیمیدر قم vs شهرداری بندر عباس

94 - 52

ذوب‌آهن اصفهان vs آینده سازان

58 - 70

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs شیمیدر قم

51 - 65

آینده سازان vs صنعت مس کرمان

69 - 88

صنعت مس کرمان vs شیمیدر قم

85 - 48

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs آینده سازان

65 - 81

نیروی زمینی تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

77 - 56

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری بندر عباس

92 - 87

شهرداری بندر عباس vs نیروی زمینی تهران

64 - 70

ذوب‌آهن اصفهان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

69 - 70

آینده سازان vs نیروی زمینی تهران

55 - 63

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs ذوب‌آهن اصفهان

70 - 51

صنعت مس کرمان vs شهرداری بندر عباس

66 - 82

شیمیدر قم vs مهرام تهران (لیگ برتر )

66 - 107

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

52 - 112

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

108 - 71

شیمیدر قم vs آینده سازان

86 - 44

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs نیروی زمینی تهران

66 - 107

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

52 - 112

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

108 - 71

شیمیدر قم vs آینده سازان

86 - 44

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs نیروی زمینی تهران

100 - 91

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs شهرداری بندر عباس

46 - 75

صنعت مس کرمان vs ذوب‌آهن اصفهان

75 - 53

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری بندر عباس

61 - 68

صنعت مس کرمان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

86 - 45

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs صنعت مس کرمان

87 - 48

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs نیروی زمینی تهران

93 - 71

صنعت مس کرمان vs نیروی زمینی تهران

76 - 72

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

89 - 92

ذوب‌آهن اصفهان vs شیمیدر قم

89 - 63

شهرداری بندر عباس vs آینده سازان

67 - 96

شهرداری بندر عباس vs شیمیدر قم

55 - 89

آینده سازان vs ذوب‌آهن اصفهان

89 - 98

شیمیدر قم vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

96 - 70

صنعت مس کرمان vs آینده سازان

69 - 110

آینده سازان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

88 - 75

شیمیدر قم vs صنعت مس کرمان

65 - 87

شهرداری بندر عباس vs مهرام تهران (لیگ برتر )

74 - 46

ذوب‌آهن اصفهان vs نیروی زمینی تهران

84 - 80

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs ذوب‌آهن اصفهان

66 - 88

نیروی زمینی تهران vs شهرداری بندر عباس

79 - 73

ذوب‌آهن اصفهان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

68 - 65

نیروی زمینی تهران vs آینده سازان

80 - 82

شهرداری بندر عباس vs صنعت مس کرمان

87 - 89

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شیمیدر قم

جدول رده‌بندی لیگ برتر سال 99 آقایان گروه ب

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
114131121181639527
2141221269103923026
314104112390421924
414779811021-4021
5147710639897421
6145910181102-8419
7142128611205-34416
8140148241274-45014
90 - 85

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان (لیگ برتر )

84 - 72

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

101 - 78

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری گرگان

88 - 66

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

103 - 110

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

91 - 65

شهرداری گرگان vs شیمیدر قم

89 - 72

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

91 - 95

شیمیدر قم vs شهرداری گرگان

69 - 59

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

83 - 76

شهرداری گرگان vs شیمیدر قم

70 - 74

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

90 - 86

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

85 - 83

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پالایش نفت آبادان

112 - 55

شهرداری گرگان vs آینده سازان

88 - 56

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs رعد پدافند هوائی مشهد

87 - 48

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

109 - 66

شیمیدر قم vs خانه بسکتبال خوزستان

64 - 90

آینده سازان vs شهرداری گرگان

64 - 83

رعد پدافند هوائی مشهد vs مهرام تهران (لیگ برتر )

60 - 81

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

59 - 117

خانه بسکتبال خوزستان vs شیمیدر قم

74 - 80

ذوب‌آهن اصفهان vs شورا و شهرداری قزوین

79 - 68

اکسون تهران vs شهرداری بندر عباس

66 - 94

آویژه صنعت پارسا مشهد vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

64 - 71

صنعت مس کرمان vs صنعت مس رفسنجان

88 - 81

شهرداری بندر عباس vs اکسون تهران

72 - 81

شورا و شهرداری قزوین vs ذوب‌آهن اصفهان

89 - 72

صنعت مس رفسنجان vs صنعت مس کرمان

۷۵ - ۸۳

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs آویژه صنعت پارسا مشهد

98 - 86

ذوب‌آهن اصفهان vs شورا و شهرداری قزوین

93 - 89

اکسون تهران vs شهرداری بندر عباس

66 - 74

آویژه صنعت پارسا مشهد vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

82 - 59

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

104 - 61

شهرداری گرگان صنعت مس رفسنجان

68 - 59

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

62 - 65

شیمیدر قم vs اکسون تهران

74 - 81

صنعت مس رفسنجان vs شهرداری گرگان

62 - 92

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs مهرام تهران (لیگ برتر )

77 - 70

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

77 - 87

اکسون تهران vs شیمیدر قم

68 - 60

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

83 - 54

شیمیدر قم vs اکسون تهران

94 - 75

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

86 - 92

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال کردستان

69 - 72

خانه بسکتبال البرز(قزوین) vs پاس ناجا کامیاران

49 - 69

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال کردستان

80 - 84

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال اسدآباد

67 - 47

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

61 - 64

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

64 - 72

خانه-بسکتبال-البرزقزوین-vs-خانه-بسکتبال-اسدآباد

75 - 74

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

80 - 85

خانه بسکتبال اسدآباد vs پاس ناجا کامیاران

69 - 66

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال اسدآباد

88 - 68

خانه بسکتبال کردستان vs پاس ناجا کامیاران

93 - 80

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

82 - 71

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

82 - 75

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

45 - 77

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال کردستان

75 - 59

خانه بسکتبال کرمانشاه vs پاس ناجا کامیاران

72 - 45

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

82 - 76

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال اسدآباد

80 - 88

خانه بسکتبال البرز(قزوین) vs خانه بسکتبال کردستان

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “الف” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
18716515579415
2853552553-113
3844606624-1812
48445895771212
5808534621-878
48 - 51

مدرسه بسکتبال آتشی vs نبوغ اراک

۷۳ - ۷۴

فولاد مبارکه سپاهان vs نظم آوران سیرجان

۶۶ - ۸۹

نظم آوران سیرجان vs فولاد مبارکه سپاهان

۷۸ - ۶۷

فولاد مبارکه سپاهان vs نظم آوران سیرجان

69 - 72

خانه بسکتبال البرز(قزوین) vs پاس ناجا کامیاران

49 - 69

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال کردستان

۶۹ - ۶۵

فولاد مبارکه سپاهان vs مدرسه بسکتبال آتشی

۵۹ - ۵۵

نبوغ اراک vs نظم آوران سیرجان

۸۴ - ۸۰

مدرسه بسکتبال آتشی vs فولاد مبارکه سپاهان

۷۱ - ۵۹

نظم آوران سیرجان vs نبوغ اراک

۶۸ - ۶۰

فولاد مبارکه سپاهان vs مدرسه بسکتبال آتشی

۵۹ - ۸۳

نبوغ اراک vs نظم آوران سیرجان

۶۹ - ۶۵

فولاد مبارکه سپاهان vs مدرسه بسکتبال آتشی

۵۹ - ۵۵

نبوغ اراک vs نظم آوران سیرجان

۸۴ - ۸۰

مدرسه بسکتبال آتشی vs فولاد مبارکه سپاهان

۷۱ - ۵۹

نظم آوران سیرجان vs نبوغ اراک

۶۸ - ۶۰

فولاد مبارکه سپاهان vs مدرسه بسکتبال آتشی

۵۹ - ۸۳

نبوغ اراک vs نظم آوران سیرجان

96 - 92

فولاد مبارکه سپاهان vs شهرداری نوین گرگان

72 - 67

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال جهرم

65 - 54

نظم آوران سیرجان vs دانش فراز البرز

76 - 53

نبوغ اراک vs تپنا بوشهر

۶۲ - ۷۴

تپنا بوشهر vs نبوغ اراک

۸۸ - ۹۱

دانش فراز البرز vs نظم آوران سیرجان

۶۶ - ۷۹

شهرداری نوین گرگان vs فولاد مبارکه سپاهان

۶۱ - ۷۰

خانه بسکتبال جهرم vs مدرسه بسکتبال آتشی

41 - 72

مه هام تهران vs عقاب تهران

67 - 69

دانش فراز البرز vs درفک

66 - 80

خانه بسکتبال صومعه سرا vs نبوغ اراک

49 - 84

مه هام تهران vs خانه بسکتبال صومعه سرا

56 - 50

عقاب تهران vs دانش فراز البرز

76 - 49

نبوغ اراک vs درفک

48 - 51

دانش فراز البرز vs نبوغ اراک

66 - 68

خانه بسکتبال صومعه سرا vs عقاب تهران

72 - 66

درفک vs مه هام تهران

78 - 61

نبوغ اراک vs عقاب تهران

78 - 79

درفک vs خانه بسکتبال صومعه سرا

46 - 69

مه هام تهران vs دانش فراز البرز

64 - 80

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال صومعه سرا

75 - 48

نبوغ اراک vs مه هام تهران

75 - 65

عقاب تهران vs درفک

89 - 74

عقاب تهران vs مه هام تهران

61 - 71

آرنا درفک رشت vs دانش فراز البرز

84 - 80

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال صومعه سرا

82 - 59

خانه بسکتبال صومعه سرا vs مه هام تهران

84 - 69

دانش فراز البرز vs عقاب تهران

66 - 72

آرنا درفک رشت vs نبوغ اراک

70 - 79

عقاب تهران vs خانه بسکتبال صومعه سرا

69 - 63

نبوغ اراک vs دانش فراز البرز

54 - 70

مه هام تهران vs آرنا درفک رشت

72 - 63

خانه بسکتبال صومعه سرا vs دانش فراز البرز

33 - 43

مه هام تهران vs نبوغ اراک

78 - 84

آرنا درفک رشت vs عقاب تهران

65 - 58

نبوغ اراک vs عقاب تهران

64 - 68

خانه بسکتبال صومعه سرا vs آرنا درفک رشت

56 - 41

دانش فراز البرز vs مه هام تهران

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ب” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
11010069357212120
210647526836916
310647026802216
410466356142114
51046676708-3214
610010511712-20110
95 - 51

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال قم

65 - 101

شکلی تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

98 - 83

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال کاشان

82 - 77

خانه بسکتبال کاشان vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

68 - 70

مدرسه بسکتبال آتشی vs بانی نو تهران

79 - 82

خانه بسکتبال قم vs شکلی تهران

66 - 73

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs مدرسه بسکتبال آتشی

83 - 69

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال قم

83 - 66

خانه بسکتبال کاشان vs شکلی تهران

74 - 61

خانه بسکتبال قم vs خانه بسکتبال کاشان

75 - 71

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs بانی نو تهران

74 - 99

شکلی تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

76 - 64

بانی نو تهران vs شکلی تهران

88 - 64

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال کاشان

62 - 93

خانه بسکتبال قم vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

91 - 95

خانه بسکتبال کاشان vs بانی نو تهران

73 - 65

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs شکلی تهران

61 - 86

خانه بسکتبال قم vs مدرسه بسکتبال آتشی

53 - 65

شکلی تهران vs خانه بسکتبال قم

58 - 78

بانی نو تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

82 - 57

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال کاشان

64 - 57

شکلی تهران vs خانه بسکتبال کاشان

74 - 80

مدرسه بسکتبال آتشی vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

82 - 81

خانه بسکتبال قم vs بانی نو تهران

59 - 79

خانه بسکتبال کاشان vs خانه بسکتبال قم

85 - 59

مدرسه بسکتبال آتشی vs شکلی تهران

88 - 109

بانی نو تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

58 - 75

خانه بسکتبال کاشان vs مدرسه بسکتبال آتشی

0 - 20

شکلی تهران vs بانی نو تهران

68 - 75

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال قم

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ج” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1108282164118018
2107382471211217
310647407192116
41055697761-6415
51028695798-10312
61027592738-14611
82 - 61

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs کاله تهران

64 - 63

ملوان بندر انزلی vs شهرداری نوین گرگان

76 - 74

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs مهرام شهرقدس

59 - 74

ملوان بندر انزلی vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

76 - 75

مهرام شهرقدس vs کاله تهران

84 - 86

شهرداری نوین گرگان vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

67 - 65

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs مهرام شهرقدس

59 - 55

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs شهرداری نوین گرگان

66 - 74

کاله تهران vs ملوان بندر انزلی

67 - 81

ملوان بندر انزلی vs مهرام شهرقدس

76 - 75

کاله تهران vs شهرداری نوین گرگان

55 - 63

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

92 - 81

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs ملوان بندر انزلی

48 - 58

کاله تهران vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

69 - 62

شهرداری نوین گرگان vs مهرام شهرقدس

73 - 60

شهرداری نوین گرگان vs ملوان بندر انزلی

65 - 73

کاله تهران vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

70 - 74

مهرام شهرقدس vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

66 - 52

کاله تهران vs مهرام شهرقدس

57 - 60

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs ملوان بندر انزلی

97 - 92

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs شهرداری نوین گرگان

52 - 63

ملوان بندر انزلی vs کاله تهران

86 - 92

مهرام شهرقدس vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

75 - 60

شهرداری نوین گرگان vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

100 - 104

مهرام شهرقدس vs ملوان بندر انزلی

82 - 72

شهرداری نوین گرگان vs کاله تهران

82 - 74

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

58 - 64

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs کاله تهران

82 - 63

شهرداری نوین گرگان vs مهرام شهرقدس

91 - 85

ملوان بندر انزلی vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “د” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
110918197546519
210557506995115
31055645650-515
41055712754-4215
51046656682-2614
61028729772-4312
82 - 61

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs کاله تهران

64 - 63

ملوان بندر انزلی vs شهرداری نوین گرگان

76 - 74

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs مهرام شهرقدس

101 - 102

شهرداری نوین گرگان vs دانش فراز البرز

72 - 63

نبوغ اراک vs مدرسه بسکتبال آتشی

70 - 87

دانش فراز البرز vs نبوغ اراک

61 - 73

شهرداری نوین گرگان vs مدرسه بسکتبال آتشی

45 - 63

شهرداری نوین گرگان vs نبوغ اراک

55 - 69

دانش فراز البرز vs مدرسه بسکتبال آتشی

59 - 57

خانه بسکتبال صومعه سرا vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

69 - 49

نبوغ اراک vs ملوان بندر انزلی

75 - 71

شهرداری نوین گرگان vs عقاب تهران

67 - 79

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs دانش فراز البرز

76 - 74

خانه بسکتبال کرمانشاه vs بانی نو تهران

105 - 110

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs پاس ناجا کامیاران

89 - 70

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال قم

98 - 76

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال اسدآباد

87 - 71

شهرداری نوین گرگان vs عقاب تهران

76 - 85

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs خانه بسکتبال صومعه سرا

36 - 80

ملوان بندر انزلی vs نبوغ اراک

90 - 92

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

68 - 69

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

88 - 101

پاس ناجا کامیاران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

64 - 73

خانه بسکتبال قم vs خانه بسکتبال کردستان

74 - 100

خانه بسکتبال اسدآباد vs مدرسه بسکتبال آتشی

66 - 63

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال صومعه سرا

73 - 76

دانش فراز البرز vs بانی نو تهران

85 - 63

نبوغ اراک vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

87 - 80

خانه بسکتبال کردستان vs شهرداری نوین گرگان

53 - 76

خانه بسکتبال صومعه سرا vs مدرسه بسکتبال آتشی

70 - 77

بانی نو تهران vs دانش فراز البرز

80 - 59

شهرداری نوین گرگان vs خانه بسکتبال کردستان

71 - 54

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs نبوغ اراک

86 - 56

خانه بسکتبال بهبهان vs پاس بندرلنگه

67 - 76

رعد پدافند هوایی فسا vs تپنا بوشهر

64 - 60

نفت امیدیه vs مهروبان نوین ماهشهر

59 - 56

رعد پدافند هوایی فسا vs نفت امیدیه

69 - 75

تپنا بوشهر vs خانه بسکتبال بهبهان

54 - 51

پاس بندرلنگه vs مهروبان نوین ماهشهر

122 - 108

مهروبان نوین ماهشهر vs خانه بسکتبال بهبهان

50 - 72

نفت امیدیه vs تپنا بوشهر

83 - 75

پاس بندرلنگه vs رعد پدافند هوایی فسا

73 - 57

نفت امیدیه vs پاس بندرلنگه

58 - 60

خانه بسکتبال بهبهان vs رعد پدافند هوایی فسا

89 - 64

تپنا بوشهر vs مهروبان نوین ماهشهر

61 - 74

رعد پدافند هوایی فسا vs مهروبان نوین ماهشهر

68 - 73

پاس بندرلنگه vs تپنا بوشهر

52 - 64

خانه بسکتبال بهبهان vs نفت امیدیه

69 - 54

تپنا بوشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

71 - 79

پاس بندرلنگه vs خانه بسکتبال بهبهان

57 - 73

مهروبان نوین ماهشهر vs نفت امیدیه

75 - 66

نفت امیدیه vs رعد پدافند هوایی فسا

67 - 76

خانه بسکتبال بهبهان vs تپنا بوشهر

56 - 57

پاس بندرلنگه vs مهروبان نوین ماهشهر

86 - 80

خانه بسکتبال بهبهان vs مهروبان نوین ماهشهر

82 - 47

تپنا بوشهر vs نفت امیدیه

57 - 68

رعد پدافند هوایی فسا vs پاس بندرلنگه

61 - 77

مهروبان نوین ماهشهر vs تپنا بوشهر

72 - 91

نفت امیدیه vs پاس بندرلنگه

68 - 79

رعد پدافند هوایی فسا vs خانه بسکتبال بهبهان

55 - 65

خانه بسکتبال بهبهان vs نفت امیدیه

68 - 55

مهروبان نوین ماهشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

73 - 69

تپنا بوشهر vs پاس بندرلنگه

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب “الف” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1109175662213419
21064639651-1216
310557457311415
41046673696-2314
51046694723-2914
61028622706-8412
67 - 92

پژوهان ماهشهر vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

102 - 67

فولاد مبارکه سپاهان vs حدادی اهواز

68 - 100

پیشرو اهواز vs فولاد مبارکه سپاهان

74 - 30

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs حدادی اهواز

51 - 78

پیشرو اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

64 - 52

حدادی اهواز vs پژوهان ماهشهر

74 - 85

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs فولاد مبارکه سپاهان

55 - 74

پژوهان ماهشهر vs پیشرو اهواز

79 - 70

پیشرو اهواز vs حدادی اهواز

103 - 53

فولاد مبارکه سپاهان vs پژوهان ماهشهر

42 - 100

حدادی اهواز vs فولاد مبارکه سپاهان

80 - 53

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs پژوهان ماهشهر

41 - 59

حدادی اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

78 - 63

فولاد مبارکه سپاهان vs پیشرو اهواز

50 - 77

پژوهان ماهشهر vs حدادی اهواز

63 - 78

پیشرو اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

62 - 65

پیشرو اهواز vs پژوهان ماهشهر

66 - 75

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs فولاد مبارکه سپاهان

53 - 104

پژوهان ماهشهر vs فولاد مبارکه سپاهان

62 - 58

پیشرو اهواز vs حدادی اهواز

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب “ب” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
188074748626116
286260146513614
3835522582-6011
4826449578-12910
5817448656-2089
59 - 69

پترو نوین ماهشهر vs نظم آوران سیرجان

84 - 65

خانه بسکتبال جهرم vs آدمیس میناب

58 - 92

گاز خوزستان vs خانه بسکتبال جهرم

81 - 46

نظم آوران سیرجان vs آدمیس میناب

56 - 68

آدمیس میناب vs پترو نوین ماهشهر

43 - 93

گاز خوزستان vs نظم آوران سیرجان

76 - 66

نظم آوران سیرجان vs خانه بسکتبال جهرم

55 - 51

پترو نوین ماهشهر vs گاز خوزستان

60 - 64

گاز خوزستان vs آدمیس میناب

82 - 76

خانه بسکتبال جهرم vs پترو نوین ماهشهر

69 - 52

نظم آوران سیرجان vs پترو نوین بعثت

54 - 69

آدمیس میناب vs خانه بسکتبال جهرم