آخرین اخبار

ویژه

حامد حدادی به تیم سیچوان پیوست

حامد حدادی با عقد قراردادی به تیم سیچوان پیوست. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، حامد حدادی ملی پوش بسکتبال...
ویژه

اطلاعیه فدراسیون بسکتبال درباره صدور آی دی کارت خبرنگاران

فدراسیون بسکتبال درباره صدور آی دی کارت خبرنگاران جهت پوشش لیگ های این رشته اطلاعیه ای منتشر کرد. روابط عمومی...
ویژه

سرمربیان تیم های ملی جوانان و نوجوانان در جلسه فنی تعیین شدند

با نظر اعضای کمیته فنی سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال،...

همزمان با هفته تربیت بدنی؛ برگزاری مسابقات پرتاب آزاد در مشهد

نخستین مسابقات پرتاب آزاد بسکتبال در خانه بسکتبال مشهد...

آغاز فصل جدید NBA در دسامبر 2020

بنا بر اعلام برخی از منابع، برنامه جدید شروع...

به مناسبت هفته تربیت بدنی؛ یک دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دختران در لرستان برگزار شد

مسابقات بسکتبال سه نفره دختران خرم آباد با حضور...

شمارش معکوس تا بازی‌های المپیک 2021 توکیو

month
ماه
day
روز
hour
ساعت
گروه شمال "الف"
گروه جنوب "ب"
گروه الف
گروه ب
گروه الف
گروه ب
53 - 81

ذوب‌آهن اصفهان vs مهرام تهران

91 - 90

پالایش نفت آبادان – اکسون تهران

69 - 72

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs صنعت مس کرمان

53 - 96

نیروی زمینی پتروشیمی بندر امام

56 - 72

شهرداری بندرعباس– شهرداری گرگان

97 - 71

شیمیدر قم – شورا و شهرداری قزوین

62 - 67

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

84 - 43

پتروشیمی بندر امام vs آویژه صنعت پارسا مشهد

78 - 49

شهرداری گرگان vs نیروی زمینی تهران

78 - 96

صنعت مس کرمان vs ذوب‌آهن اصفهان

58 - 63

شهرداری بندر عباس vs پالایش نفت آبادان

83 - 82

مهرام تهران vs شیمیدر قم

85 - 62

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

88 - 63

شیمیدر قم vs صنعت مس کرمان

68 - 72

اکسون تهران vs مهرام تهران

51 - 89

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs پتروشیمی بندر امام

83 - 87

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری گرگان

74 - 55

نیروی زمینی تهران vs شهرداری بندر عباس

62 - 78

صنعت مس کرمان vs اکسون تهران

67 - 52

پتروشیمی بندر امام vs ذوب‌آهن اصفهان

57 - 58

شهرداری بندر عباس vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 40

شهرداری گرگان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

54 - 74

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

86 - 62

مهرام تهران vs شورا و شهرداری قزوین

85 - 73

آویژه صنعت پارسا مشهد vs نیروی زمینی تهران

63 - 82

شیمیدر قم vs پتروشیمی بندر امام

0 - 20

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری گرگان

75 - 61

شورا و شهرداری قزوین vs صنعت مس کرمان

55 - 58

مهرام تهران vs پالایش نفت آبادان

70 - 69

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شهرداری بندر عباس

80 - 87

صنعت مس کرمان vs مهرام تهران

59 - 74

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 101

نیروی زمینی تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

86 - 78

پتروشیمی بندر امام vs اکسون تهران

73 - 58

شهرداری گرگان vs شیمیدر قم

74 - 60

شهرداری بندر عباس vs ذوب‌آهن اصفهان

51 - 67

صنعت مس کرمان vs پالایش نفت آبادان

57 - 70

اکسون تهران vs شهرداری گرگان

85 - 59

ذوب‌آهن اصفهان vs نیروی زمینی تهران

93 - 63

شیمیدر قم vs شهرداری بندر عباس

76 - 77

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs آویژه صنعت پارسا مشهد

67 - 94

شورا و شهرداری قزوین vs پتروشیمی بندر امام

68 - 62

شهرداری بندر عباس vs اکسون تهران

96 - 65

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی دزفول

67 - 89

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

74 - 76

پتروشیمی بندر امام vs مهرام تهران

84 - 58

شهرداری گرگان vs شورا و شهرداری قزوین

109 - 89

آویژه صنعت پارسا مشهد vs ذوب‌آهن اصفهان

82 - 70

اکسون تهران vs نیروی زمینی تهران

78 - 70

شیمیدر قم vs آویژه صنعت پارسا مشهد

76 - 83

صنعت مس کرمان vs پتروشیمی بندر امام

83 - 59

ذوب‌آهن اصفهان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

69 - 76

شورا و شهرداری قزوین vs شهرداری بندر عباس

67 - 66

مهرام تهران vs شهرداری گرگان

57 - 66

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

68 - 83

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شیمیدر قم

83 - 75

شهرداری بندر عباس vs مهرام تهران

84 - 47

شهرداری گرگان vs صنعت مس کرمان

70 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs اکسون تهران

81 - 72

نیروی زمینی تهران vs شورا و شهرداری قزوین

64 - 85

شورا و شهرداری قزوین vs آویژه صنعت پارسا مشهد

66 - 69

صنعت مس کرمان vs شهرداری بندر عباس

69 - 66

پتروشیمی بندر امام vs پالایش نفت آبادان

89 - 82

شیمیدر قم vs ذوب‌آهن اصفهان

89 - 50

مهرام تهران vs نیروی زمینی تهران

83 - 61

اکسون تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

79 - 75

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شورا و شهرداری قزوین

76 - 80

نیروی زمینی تهران vs صنعت مس کرمان

65 - 87

ذوب‌آهن اصفهان vs اکسون تهران

66 - 72

پالایش نفت آبادان vs شیمیدر قم

66 - 47

شهرداری گرگان vs پتروشیمی بندر امام

71 - 81

آویژه صنعت پارسا مشهد vs مهرام تهران

68 - 73

اکسون تهران vs شیمیدر قم

78 - 58

پتروشیمی بندر امام vs شهرداری بندر عباس

70 - 60

صنعت مس کرمان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

63 - 73

شورا و شهرداری قزوین vs ذوب‌آهن اصفهان

53 - 61

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

73 - 47

مهرام تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

70 - 87

صنعت مس کرمان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

20 - 0

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs نیروی زمینی تهران

57 - 71

شورا و شهرداری قزوین vs شیمیدر قم

80 - 83

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs ذوب‌آهن اصفهان

85 - 76

شهرداری گرگان vs شهرداری بندر عباس

46 - 57

اکسون تهران vs پالایش نفت آبادان

77 - 73

اکسون تهران vs شورا و شهرداری قزوین

81 - 69

پالایش نفت آبادان vs شهرداری بندر عباس

81 - 48

ذوب‌آهن اصفهان vs صنعت مس کرمان

79 - 71

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

69 - 82

نیروی زمینی تهران vs شهرداری گرگان

68 - 66

شیمیدر قم vs مهرام تهران (لیگ برتر )

92 - 76

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs اکسون تهران

63 - 88

صنعت مس کرمان vs شیمیدر قم

98 - 48

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

65 - 75

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

94 - 73

شهرداری بندر عباس vs نیروی زمینی تهران

62 - 58

شهرداری گرگان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

60 - 78

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شهرداری گرگان

67 - 78

ذوب‌آهن اصفهان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

97 - 54

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

76 - 89

شورا و شهرداری قزوین vs مهرام تهران (لیگ برتر )

92 - 74

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری بندر عباس

95 - 91

اکسون تهران vs صنعت مس کرمان

75 - 73

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شیمیدر قم

44 - 53

نیروی زمینی تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 71

صنعت مس کرمان vs شورا و شهرداری قزوین

89 - 69

شهرداری بندر عباس vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

86 - 93

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

82 - 44

شهرداری گرگان vs ذوب‌آهن اصفهان

80 - 86

شیمیدر قم vs شهرداری گرگان

53 - 82

اکسون تهران vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

72 - 60

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs نیروی زمینی تهران

66 - 68

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری بندر عباس

81 - 83

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پالایش نفت آبادان

80 - 58

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs صنعت مس کرمان

92 - 67

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس کرمان

91 - 75

آویژه صنعت پارسا مشهد vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

۱۲:۳۰

توفارقان آذرشهر vs مهرام تهران (لیگ برتر )

94 - 67

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شورا و شهرداری قزوین

63 - 93

شهرداری بندر عباس vs شیمیدر قم

70 - 57

شهرداری گرگان vs اکسون تهران

55 - 83

نیروی زمینی تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

59 - 72

پالایش نفت آبادان

54 - 83

ذوب‌آهن اصفهان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

61 - 64

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

86 - 72

شیمیدر قم vs نیروی زمینی تهران

62 - 92

شورا و شهرداری قزوین vs شهرداری گرگان

70 - 67

اکسون تهران vs شهرداری بندر عباس

72 - 84

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs ذوب‌آهن اصفهان

92 - 38

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs صنعت مس کرمان

63 - 84

نیروی زمینی تهران vs اکسون تهران

85 - 81

شهرداری بندر عباس vs شورا و شهرداری قزوین

65 - 46

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

79 - 87

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شیمیدر قم

117 - 118

اکسون تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

95 - 46

شیمیدر قم vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

61 - 85

صنعت مس کرمان vs شهرداری گرگان

81 - 64

شورا و شهرداری قزوین vs نیروی زمینی تهران

59 - 65

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

86 - 69

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری بندر عباس

61 - 78

ذوب‌آهن اصفهان vs شیمیدر قم

67 - 74

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs اکسون تهران

82 - 76

شهرداری بندر عباس vs صنعت مس کرمان

76 - 66

پالایش نفت آبادان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

70 - 91

نیروی زمینی تهران vs مهرام تهران (لیگ برتر )

88 - 79

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

63 - 68

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs آویژه صنعت پارسا مشهد

61 - 72

رعد پدافند هوائی شهرکرد

82 - 57

صنعت مس کرمان vs نیروی زمینی تهران

76 - 80

اکسون تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

81 - 85

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان

55 - 70

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شهرداری گرگان

61 - 70

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

70 - 65

شیمیدر قم vs اکسون تهران

73 - 79

شهرداری بندر عباس vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

74 - 71

ذوب‌آهن اصفهان vs شورا و شهرداری قزوین

49 - 63

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs مهرام تهران (لیگ برتر )

81 - 50

آویژه صنعت پارسا مشهد vs صنعت مس کرمان

جدول رده‌بندی لیگ برتر آقایان

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1242221757135240546
2241951823145436943
3241861935167426142
4241861773157919442
5241771835162620941
6241681856174411240
724101416951791-9634
824101417771780-334
924111316401699-5934
102451915511900-34929
112451915871923-33629
122432116551915-26027
132422214641911-44725
59 - 56

نبوغ اراک vs مهرام تهران

81 - 86

مدرسه بسکتبال آتشی VS کوچین آمل

93 - 62

پاسارگاد مشهد VS دانش فراز البرز

63 - 71

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

61 - 58

آینده سازان vs آرارات تهران

69 - 78

اسدآباد-vs-خانه-بسکتبال-کردستان

71 - 66

آرارات تهران vs خانه بسکتبال کردستان

93 - 56

کوچین آمل vs پاسارگاد مشهد

55 - 62

عقاب تهران vs امید تهران

81 - 85

دانش فراز البرز vs آینده سازان

89 - 78

خانه بسکتبال کرمانشاه vs اسدآباد

55 - 56

مهرام تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

73 - 65

اسدآباد vs آرارات تهران

75 - 52

خانه بسکتبال کردستان vs دانش فراز البرز

68 - 57

نبوغ اراک vs عقاب تهران

73 - 81

پاسارگاد مشهد vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

59 - 103

آینده سازان vs کوچین آمل

69 - 65

امید تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

74 - 78

دانش فراز البرز vs آرارات تهران

66 - 73

عقاب تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

87 - 54

کوچین آمل vs خانه بسکتبال کردستان

80 - 68

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs آینده سازان

91 - 90

خانه بسکتبال کرمانشاه vs نبوغ اراک

87 - 74

امید تهران vs اسدآباد

81 - 75

دانش فراز البرز vs اسدآباد

87 - 71

نبوغ اراک vs امید تهران

59 - 87

آرارات تهران VS کوچین آمل

82 - 57

مدرسه بسکتبال آتشی VS خانه بسکتبال کرمانشاه

66 - 58

خانه بسکتبال کردستان VS مهرام تهران

49 - 58

پاسارگاد مشهد VS عقاب تهران

71 - 77

امید تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

65 - 70

اسدآباد vs نبوغ اراک

85 - 49

کوچین آمل vs دانش فراز البرز

70 - 80

خانه بسکتبال کرمانشاه vs پاسارگاد مشهد

68 - 53

عقاب تهران vs آینده سازان

66 - 62

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs آرارات تهران

65 - 64

آینده سازان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

66 - 60

خانه بسکتبال کردستان vs عقاب تهران

50 - 59

پاسارگاد مشهد vs امید تهران

80 - 88

مدرسه بسکتبال آتشی vs نبوغ اراک

85 - 88

دانش فراز البرز vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

96 - 55

کوچین آمل vs اسدآباد

77 - 79

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs کوچین آمل

72 - 41

نبوغ اراک vs پاسارگاد مشهد

77 - 61

عقاب تهران vs آرارات تهران

69 - 86

اسدآباد vs مدرسه بسکتبال آتشی

77 - 61

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال کردستان

47 - 54

امید تهران vs آینده سازان

۱۲:۳۰

پاسارگاد مشهد vs مدرسه بسکتبال آتشی

80 - 70

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs اسدآباد

62 - 71

دانش فراز البرز vs عقاب تهران

81 - 75

آینده سازان vs نبوغ اراک

87 - 79

آرارات تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

69 - 56

خانه بسکتبال کردستان vs امید تهران

80 - 62

امید تهران vs آرارات تهران

81 - 70

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال کردستان

64 - 94

عقاب تهران vs کوچین آمل

83 - 57

خانه بسکتبال کرمانشاه vs دانش فراز البرز

66 - 73

اسدآباد vs پاسارگاد مشهد

90 - 78

مدرسه بسکتبال آتشی vs آینده سازان

86 - 59

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs عقاب تهران

67 - 71

خانه بسکتبال کردستان vs مدرسه بسکتبال آتشی

56 - 77

آرارات تهران vs نبوغ اراک

92 - 69

کوچین آمل vs خانه بسکتبال کرمانشاه

85 - 81

دانش فراز البرز vs امید تهران

75 - 72

آینده سازان vs پاسارگاد مشهد

66 - 61

اسدآباد vs آینده سازان

86 - 76

پاسارگاد مشهد vs خانه بسکتبال کردستان

64 - 77

خانه بسکتبال کرمانشاه vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

77 - 61

مدرسه بسکتبال آتشی vs آرارات تهران

62 - 88

امید تهران vs کوچین آمل

63 - 49

نبوغ اراک vs دانش فراز البرز

79 - 61

عقاب تهران vs اسدآباد

68 - 65

خانه بسکتبال کردستان vs آینده سازان

89 - 76

آرارات تهران vs پاسارگاد مشهد

81 - 76

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs امید تهران

62 - 72

دانش فراز البرز vs مدرسه بسکتبال آتشی

95 - 62

کوچین آمل vs نبوغ اراک

55 - 64

امید تهران vs عقاب تهران

68 - 104

پاسارگاد مشهد vs کوچین آمل

62 - 68

اسدآباد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

70 - 53

خانه بسکتبال کردستان vs آرارات تهران

63 - 53

آینده سازان vs دانش فراز البرز

66 - 74

مدرسه بسکتبال آتشی vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

69 - 65

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال کردستان

71 - 59

عقاب تهران vs نبوغ اراک

85 - 69

کوچین آمل vs آینده سازان

70 - 65

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs پاسارگاد مشهد

63 - 87

خانه بسکتبال کرمانشاه vs امید تهران

20 - 0

آرارات تهران vs اسدآباد

65 - 57

خانه بسکتبال کردستان vs اسدآباد

77 - 74

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

63 - 74

آرارات تهران vs آینده سازان

66 - 75

دانش فراز البرز vs پاسارگاد مشهد

46 - 59

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs نبوغ اراک

87 - 69

کوچین آمل vs مدرسه بسکتبال آتشی

56 - 54

آرارات تهران vs دانش فراز البرز

64 - 88

اسدآباد vs امید تهران

91 - 56

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال کرمانشاه

95 - 101

خانه بسکتبال کردستان vs کوچین آمل

65 - 64

مدرسه بسکتبال آتشی vs عقاب تهران

۱۲:۳۰

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

72 - 78

امید تهران vs نبوغ اراک

74 - 78

اسدآباد vs دانش فراز البرز

96 - 67

کوچین آمل vs آرارات تهران

74 - 80

خانه بسکتبال کرمانشاه vs مدرسه بسکتبال آتشی

۱۲:۳۰

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال کردستان

63 - 81

عقاب تهران vs پاسارگاد مشهد

80 - 75

مدرسه بسکتبال آتشی vs امید تهران

74 - 60

نبوغ اراک vs اسدآباد

65 - 84

دانش فراز البرز vs کوچین آمل

63 - 74

آرارات تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

79 - 71

پاسارگاد مشهد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

78 - 73

آینده سازان vs عقاب تهران

67 - 60

امید تهران vs پاسارگاد مشهد

69 - 77

خانه بسکتبال کرمانشاه vs آینده سازان

77 - 74

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کردستان

61 - 107

اسدآباد vs کوچین آمل

68 - 59

نبوغ اراک vs مدرسه بسکتبال آتشی

76 - 50

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs دانش فراز البرز

83 - 84

پاسارگاد مشهد vs نبوغ اراک

74 - 80

آینده سازان vs امید تهران

72 - 78

آرارات تهران vs عقاب تهران

82 - 73

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

94 - 70

مدرسه بسکتبال آتشی vs اسدآباد

75 - 49

کوچین آمل vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

۱۲:۳۰

اسدآباد vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

۱۲:۳۰

مدرسه بسکتبال آتشی vs پاسارگاد مشهد

۱۲:۳۰

نبوغ اراک vs آینده سازان

۱۲:۳۰

عقاب تهران vs دانش فراز البرز

۱۲:۳۰

امید تهران vs خانه بسکتبال کردستان