آخرین اخبار

آژانس تبلیغاتی مات

برنامه و میزبان جدید رقابت‌های لیگ دسته یک آقایان در گروه جنوب مشخص شد

براساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال مرحله اول پلی‌آف...

میزبانی خوزستان برای مسابقات لیگ دسته یک لغو شد

با اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش،...

لیگ برتر بسکتبال مردان طبق برنامه قبلی پیگیری خواهد شد

با توجه به عدم اعلام برنامه جدید برای مسابقات...

شمارش معکوس تا بازی‌های المپیک 2020 توکیو

month
ماه
day
روز
hour
ساعت
گروه الف
گروه ب
گروه الف
گروه ب
پلی‌آف
گروه الف
گروه ب
گروه"الف"
گروه "ب"
گروه "ج"
گروه "د"
گروه"الف"
گروه "ب"
گروه "ج"
پلی‌آف
64 - 54

پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال خوزستان

88 - 78

شهرداری گرگان vs صنعت مس رفسنجان

68 - 98

شهرداری گرگان vs خانه بسکتبال خوزستان

58 - 65

صنعت مس رفسنجان vs پالایش نفت آبادان

73 - 76

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

75 - 61

اکسون تهران vs رعد پدافند هوایی مشهد

88 - 71

شورای شهرداری قزوین vs رعد پدافند هوایی مشهد

۱۷:۰۰

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

76 - 66

آویژه صنعت پارسا مشهد vs اکسون تهران

79 - 81

صنعت مس رفسنجان vs شورا و شهرداری قزوین

61 - 98

رعد پدافند هوائی مشهد vs پالایش نفت آبادان

85 - 58

صنعت مس رفسنجان vs رعد پدافند هوائی مشهد

50 - 79

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

74 - 54

شهرداری گرگان vs اکسون تهران

50 - 89

خانه بسکتبال خوزستان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

74 - 97

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری گرگان

74 - 66

اکسون تهران vs خانه بسکتبال خوزستان

98 - 87

شهرداری گرگان vs شورا و شهرداری قزوین

66 - 88

خانه بسکتبال خوزستان vs رعد پدافند هوائی مشهد

61 - 79

رعد پدافند هوائی مشهد vs شهرداری گرگان

92 - 65

شورا و شهرداری قزوین vs خانه بسکتبال خوزستان

64 - 79

صنعت مس رفسنجان vs اکسون تهران

71 - 59

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

73 - 66

آویژه صنعت پارسا مشهد vs صنعت مس رفسنجان

75 - 72

اکسون تهران vs پالایش نفت آبادان

61 - 72

شورا و شهرداری قزوین vs اکسون تهران

80 - 65

صنعت مس رفسنجان vs خانه بسکتبال خوزستان

78 - 95

رعد پدافند هوائی مشهد vs آویژه صنعت پارسا مشهد

87 - 78

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

60 - 78

صنعت مس رفسنجان vs شهرداری گرگان

63 - 75

خانه بسکتبال خوزستان vs پالایش نفت آبادان

79 - 55

شهرداری گرگان vs خانه بسکتبال خوزستان

66 - 48

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس رفسنجان

68 - 52

شورا و شهرداری قزوین vs آویژه صنعت پارسا مشهد

58 - 61

رعد پدافند هوائی مشهد vs اکسون تهران

62 - 58

اکسون تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

68 - 81

رعد پدافند هوائی مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

56 - 74

شورا و شهرداری قزوین vs صنعت مس رفسنجان

97 - 71

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی مشهد

68 - 79

رعد پدافند هوائی مشهد vs صنعت مس رفسنجان

82 - 70

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

44 - 64

اکسون تهران vs شهرداری گرگان

85 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs خانه بسکتبال خوزستان

79 - 55

شهرداری گرگان vs خانه بسکتبال خوزستان

66 - 48

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس رفسنجان

68 - 52

شورا و شهرداری قزوین vs آویژه صنعت پارسا مشهد

58 - 61

رعد پدافند هوائی مشهد vs اکسون تهران

62 - 58

اکسون تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

68 - 81

رعد پدافند هوائی مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

56 - 74

شورا و شهرداری قزوین vs صنعت مس رفسنجان

97 - 71

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی مشهد

68 - 79

رعد پدافند هوائی مشهد vs صنعت مس رفسنجان

82 - 70

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

44 - 64

اکسون تهران vs شهرداری گرگان

85 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs خانه بسکتبال خوزستان

86 - 79

شهرداری گرگان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

69 - 83

خانه بسکتبال خوزستان vs اکسون تهران

62 - 95

شورا و شهرداری قزوین vs شهرداری گرگان

68 - 88

رعد پدافند هوائی مشهد vs خانه بسکتبال خوزستان

102 - 68

شهرداری گرگان vs رعد پدافند هوائی مشهد

89 - 87

خانه بسکتبال خوزستان vs شورا و شهرداری قزوین

69 - 75

اکسون تهران vs صنعت مس رفسنجان

68 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پالایش نفت آبادان

77 - 53

پالایش نفت آبادان vs اکسون تهران

66 - 70

صنعت مس رفسنجان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

۱۴:۳۰

اکسون تهران vs شورا و شهرداری قزوین

۱۷:۳۰

خانه بسکتبال خوزستان vs صنعت مس رفسنجان

۱۴:۳۰

آویژه صنعت پارسا مشهد vs رعد پدافند هوائی مشهد

۱۷:۳۰

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

جدول رده‌بندی لیگ برتر سال 99 آقایان گروه الف

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
113130112586825726
21310399181717423
31385867875-821
413769519203120
51367959997-3819
61358912916-418
7132118651062-19715
8131128791094-21514
109 - 40

مهرام تهران vs آینده‌سازان تهران

109 - 69

شیمیدر قم vs نیروی‌زمینی ا.ج.ا

62 - 107

آینده سازان تهران vs شیمیدر قم

47 - 90

نیروی زمینی ا.ج.ا vs مهرام تهران

74 - 65

شهرداری بندرعباس vs جوانان 2020(کوچین آمل)

81 - 57

ذوب‌آهن اصفهان vs صنعت مس کرمان

69 - 85

جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) vs صنعت مس کرمان

72 - 101

شهرداری بندرعباس vs ذوب‌آهن اصفهان

58 - 82

نیروی زمینی تهران vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

55 - 87

صنعت مس کرمان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

56 - 82

نیروی زمینی تهران vs صنعت مس کرمان

41 - 78

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs مهرام تهران (لیگ برتر )

84 - 78

شیمیدر قم vs ذوب‌آهن اصفهان

57 - 72

آینده سازان vs شهرداری بندر عباس

76 - 68

شیمیدر قم vs شهرداری بندر عباس

94 - 52

ذوب‌آهن اصفهان vs آینده سازان

58 - 70

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs شیمیدر قم

51 - 65

آینده سازان vs صنعت مس کرمان

69 - 88

صنعت مس کرمان vs شیمیدر قم

85 - 48

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs آینده سازان

65 - 81

نیروی زمینی تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

77 - 56

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری بندر عباس

92 - 87

شهرداری بندر عباس vs نیروی زمینی تهران

64 - 70

ذوب‌آهن اصفهان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

69 - 70

آینده سازان vs نیروی زمینی تهران

55 - 63

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs ذوب‌آهن اصفهان

70 - 51

صنعت مس کرمان vs شهرداری بندر عباس

66 - 82

شیمیدر قم vs مهرام تهران (لیگ برتر )

66 - 107

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

52 - 112

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

108 - 71

شیمیدر قم vs آینده سازان

86 - 44

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs نیروی زمینی تهران

66 - 107

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

52 - 112

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

108 - 71

شیمیدر قم vs آینده سازان

86 - 44

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs نیروی زمینی تهران

100 - 91

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs شهرداری بندر عباس

46 - 75

صنعت مس کرمان vs ذوب‌آهن اصفهان

75 - 53

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری بندر عباس

61 - 68

صنعت مس کرمان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

86 - 45

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs صنعت مس کرمان

87 - 48

جوانان 2020 (کوچین آمل) vs نیروی زمینی تهران

93 - 71

صنعت مس کرمان vs نیروی زمینی تهران

76 - 72

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

89 - 92

ذوب‌آهن اصفهان vs شیمیدر قم

89 - 63

شهرداری بندر عباس vs آینده سازان

67 - 96

شهرداری بندر عباس vs شیمیدر قم

55 - 89

آینده سازان vs ذوب‌آهن اصفهان

89 - 98

شیمیدر قم vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

96 - 70

صنعت مس کرمان vs آینده سازان

69 - 110

آینده سازان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

88 - 75

شیمیدر قم vs صنعت مس کرمان

۱۴:۳۰

شهرداری بندر عباس vs مهرام تهران (لیگ برتر )

۱۷:۳۰

ذوب‌آهن اصفهان vs نیروی زمینی تهران

۱۵:۰۰

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs ذوب‌آهن اصفهان

۱۸:۰۰

نیروی زمینی تهران vs شهرداری بندر عباس

۱۴:۳۰

ذوب‌آهن اصفهان vs جوانان 2020 (کوچین آمل)

۱۷:۳۰

نیروی زمینی تهران vs آینده سازان

۱۴:۳۰

شهرداری بندر عباس vs صنعت مس کرمان

۱۷:۳۰

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شیمیدر قم

جدول رده‌بندی لیگ برتر سال 99 آقایان گروه ب

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
113112118095222824
21111095358237122
313769909108020
4118389070118919
51367899941-4219
61147785867-8215
7130137591206-44713
811110681978-29712
94 - 75

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

86 - 92

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال کردستان

69 - 72

خانه بسکتبال البرز(قزوین) vs پاس ناجا کامیاران

49 - 69

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال کردستان

80 - 84

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال اسدآباد

67 - 47

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

61 - 64

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

64 - 72

خانه-بسکتبال-البرزقزوین-vs-خانه-بسکتبال-اسدآباد

75 - 74

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

80 - 85

خانه بسکتبال اسدآباد vs پاس ناجا کامیاران

69 - 66

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال اسدآباد

88 - 68

خانه بسکتبال کردستان vs پاس ناجا کامیاران

93 - 80

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

82 - 71

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

82 - 75

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

45 - 77

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال کردستان

75 - 59

خانه بسکتبال کرمانشاه vs پاس ناجا کامیاران

72 - 45

خانه بسکتبال اسدآباد vs خانه بسکتبال البرز(قزوین)

82 - 76

پاس ناجا کامیاران vs خانه بسکتبال اسدآباد

80 - 88

خانه بسکتبال البرز(قزوین) vs خانه بسکتبال کردستان

۱۵:۰۰

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

۱۷:۰۰

خانه بسکتبال قم vs خانه بسکتبال کردستان

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “الف” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
18716515579415
2853552553-113
3844606624-1812
48445895771212
5808534621-878
41 - 72

مه هام تهران vs عقاب تهران

67 - 69

دانش فراز البرز vs درفک

66 - 80

خانه بسکتبال صومعه سرا vs نبوغ اراک

49 - 84

مه هام تهران vs خانه بسکتبال صومعه سرا

56 - 50

عقاب تهران vs دانش فراز البرز

76 - 49

نبوغ اراک vs درفک

48 - 51

دانش فراز البرز vs نبوغ اراک

66 - 68

خانه بسکتبال صومعه سرا vs عقاب تهران

72 - 66

درفک vs مه هام تهران

78 - 61

نبوغ اراک vs عقاب تهران

78 - 79

درفک vs خانه بسکتبال صومعه سرا

46 - 69

مه هام تهران vs دانش فراز البرز

64 - 80

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال صومعه سرا

75 - 48

نبوغ اراک vs مه هام تهران

75 - 65

عقاب تهران vs درفک

89 - 74

عقاب تهران vs مه هام تهران

61 - 71

آرنا درفک رشت vs دانش فراز البرز

84 - 80

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال صومعه سرا

82 - 59

خانه بسکتبال صومعه سرا vs مه هام تهران

84 - 69

دانش فراز البرز vs عقاب تهران

66 - 72

آرنا درفک رشت vs نبوغ اراک

70 - 79

عقاب تهران vs خانه بسکتبال صومعه سرا

69 - 63

نبوغ اراک vs دانش فراز البرز

54 - 70

مه هام تهران vs آرنا درفک رشت

72 - 63

خانه بسکتبال صومعه سرا vs دانش فراز البرز

33 - 43

مه هام تهران vs نبوغ اراک

78 - 84

آرنا درفک رشت vs عقاب تهران

65 - 58

نبوغ اراک vs عقاب تهران

64 - 68

خانه بسکتبال صومعه سرا vs آرنا درفک رشت

56 - 41

دانش فراز البرز vs مه هام تهران

۱۵:۰۰

خانه بسکتبال صومعه سرا vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

۱۵:۰۰

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs خانه بسکتبال صومعه سرا

۱۷:۰۰

ملوان بندر انزلی vs نبوغ اراک

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ب” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
11010069357212120
210647526836916
310647026802216
410466356142114
51046676708-3214
610010511712-20110
95 - 51

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال قم

65 - 101

شکلی تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

98 - 83

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال کاشان

82 - 77

خانه بسکتبال کاشان vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

68 - 70

مدرسه بسکتبال آتشی vs بانی نو تهران

79 - 82

خانه بسکتبال قم vs شکلی تهران

66 - 73

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs مدرسه بسکتبال آتشی

83 - 69

بانی نو تهران vs خانه بسکتبال قم

83 - 66

خانه بسکتبال کاشان vs شکلی تهران

74 - 61

خانه بسکتبال قم vs خانه بسکتبال کاشان

75 - 71

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs بانی نو تهران

74 - 99

شکلی تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

76 - 64

بانی نو تهران vs شکلی تهران

88 - 64

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال کاشان

62 - 93

خانه بسکتبال قم vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

91 - 95

خانه بسکتبال کاشان vs بانی نو تهران

73 - 65

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs شکلی تهران

61 - 86

خانه بسکتبال قم vs مدرسه بسکتبال آتشی

53 - 65

شکلی تهران vs خانه بسکتبال قم

58 - 78

بانی نو تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

82 - 57

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال کاشان

64 - 57

شکلی تهران vs خانه بسکتبال کاشان

74 - 80

مدرسه بسکتبال آتشی vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

82 - 81

خانه بسکتبال قم vs بانی نو تهران

59 - 79

خانه بسکتبال کاشان vs خانه بسکتبال قم

85 - 59

مدرسه بسکتبال آتشی vs شکلی تهران

88 - 109

بانی نو تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

58 - 75

خانه بسکتبال کاشان vs مدرسه بسکتبال آتشی

0 - 20

شکلی تهران vs بانی نو تهران

68 - 75

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال قم

۱۵:۰۰

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs پاس ناجا کامیاران

۱۷:۰۰

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال اسدآباد

۱۵:۰۰

پاس ناجا کامیاران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

۱۷:۰۰

خانه بسکتبال اسدآباد vs مدرسه بسکتبال آتشی

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “ج” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1108282164118018
2107382471211217
310647407192116
41055697761-6415
51028695798-10312
61027592738-14611
82 - 61

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs کاله تهران

64 - 63

ملوان بندر انزلی vs شهرداری نوین گرگان

76 - 74

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs مهرام شهرقدس

59 - 74

ملوان بندر انزلی vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

76 - 75

مهرام شهرقدس vs کاله تهران

84 - 86

شهرداری نوین گرگان vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

67 - 65

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs مهرام شهرقدس

59 - 55

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs شهرداری نوین گرگان

66 - 74

کاله تهران vs ملوان بندر انزلی

67 - 81

ملوان بندر انزلی vs مهرام شهرقدس

76 - 75

کاله تهران vs شهرداری نوین گرگان

55 - 63

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

92 - 81

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs ملوان بندر انزلی

48 - 58

کاله تهران vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

69 - 62

شهرداری نوین گرگان vs مهرام شهرقدس

73 - 60

شهرداری نوین گرگان vs ملوان بندر انزلی

65 - 73

کاله تهران vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

70 - 74

مهرام شهرقدس vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

66 - 52

کاله تهران vs مهرام شهرقدس

57 - 60

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs ملوان بندر انزلی

97 - 92

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs شهرداری نوین گرگان

52 - 63

ملوان بندر انزلی vs کاله تهران

86 - 92

مهرام شهرقدس vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

75 - 60

شهرداری نوین گرگان vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

100 - 104

مهرام شهرقدس vs ملوان بندر انزلی

82 - 72

شهرداری نوین گرگان vs کاله تهران

82 - 74

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs آویژه صنعت پارسا ( دسته یک)

58 - 64

آویژه صنعت پارسا ( دسته یک) vs کاله تهران

82 - 63

شهرداری نوین گرگان vs مهرام شهرقدس

91 - 85

ملوان بندر انزلی vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

۱۵:۰۰

شهرداری نوین گرگان vs عقاب تهران

۱۷:۰۰

خانه بسکتبال خراسان رضوی vs دانش فراز البرز

۱۷:۰۰

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال خراسان رضوی

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال “د” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
110918197546519
210557506995115
31055645650-515
41055712754-4215
51046656682-2614
61028729772-4312
86 - 56

خانه بسکتبال بهبهان vs پاس بندرلنگه

67 - 76

رعد پدافند هوایی فسا vs تپنا بوشهر

64 - 60

نفت امیدیه vs مهروبان نوین ماهشهر

59 - 56

رعد پدافند هوایی فسا vs نفت امیدیه

69 - 75

تپنا بوشهر vs خانه بسکتبال بهبهان

54 - 51

پاس بندرلنگه vs مهروبان نوین ماهشهر

122 - 108

مهروبان نوین ماهشهر vs خانه بسکتبال بهبهان

50 - 72

نفت امیدیه vs تپنا بوشهر

83 - 75

پاس بندرلنگه vs رعد پدافند هوایی فسا

73 - 57

نفت امیدیه vs پاس بندرلنگه

58 - 60

خانه بسکتبال بهبهان vs رعد پدافند هوایی فسا

89 - 64

تپنا بوشهر vs مهروبان نوین ماهشهر

61 - 74

رعد پدافند هوایی فسا vs مهروبان نوین ماهشهر

68 - 73

پاس بندرلنگه vs تپنا بوشهر

52 - 64

خانه بسکتبال بهبهان vs نفت امیدیه

69 - 54

تپنا بوشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

71 - 79

پاس بندرلنگه vs خانه بسکتبال بهبهان

57 - 73

مهروبان نوین ماهشهر vs نفت امیدیه

75 - 66

نفت امیدیه vs رعد پدافند هوایی فسا

67 - 76

خانه بسکتبال بهبهان vs تپنا بوشهر

56 - 57

پاس بندرلنگه vs مهروبان نوین ماهشهر

86 - 80

خانه بسکتبال بهبهان vs مهروبان نوین ماهشهر

82 - 47

تپنا بوشهر vs نفت امیدیه

57 - 68

رعد پدافند هوایی فسا vs پاس بندرلنگه

61 - 77

مهروبان نوین ماهشهر vs تپنا بوشهر

72 - 91

نفت امیدیه vs پاس بندرلنگه

68 - 79

رعد پدافند هوایی فسا vs خانه بسکتبال بهبهان

55 - 65

خانه بسکتبال بهبهان vs نفت امیدیه

68 - 55

مهروبان نوین ماهشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

73 - 69

تپنا بوشهر vs پاس بندرلنگه

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب “الف” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1109175662213419
21064639651-1216
310557457311415
41046673696-2314
51046694723-2914
61028622706-8412
67 - 92

پژوهان ماهشهر vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

102 - 67

فولاد مبارکه سپاهان vs حدادی اهواز

68 - 100

پیشرو اهواز vs فولاد مبارکه سپاهان

74 - 30

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs حدادی اهواز

51 - 78

پیشرو اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

64 - 52

حدادی اهواز vs پژوهان ماهشهر

74 - 85

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs فولاد مبارکه سپاهان

55 - 74

پژوهان ماهشهر vs پیشرو اهواز

79 - 70

پیشرو اهواز vs حدادی اهواز

103 - 53

فولاد مبارکه سپاهان vs پژوهان ماهشهر

42 - 100

حدادی اهواز vs فولاد مبارکه سپاهان

80 - 53

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs پژوهان ماهشهر

41 - 59

حدادی اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

78 - 63

فولاد مبارکه سپاهان vs پیشرو اهواز

50 - 77

پژوهان ماهشهر vs حدادی اهواز

63 - 78

پیشرو اهواز vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

62 - 65

پیشرو اهواز vs پژوهان ماهشهر

66 - 75

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs فولاد مبارکه سپاهان

53 - 104

پژوهان ماهشهر vs فولاد مبارکه سپاهان

62 - 58

پیشرو اهواز vs حدادی اهواز

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب “ب” سال ۹۹

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
188074748626116
286260146513614
3835522582-6011
4826449578-12910
5817448656-2089
59 - 69

پترو نوین ماهشهر vs نظم آوران سیرجان

84 - 65

خانه بسکتبال جهرم vs آدمیس میناب

58 - 92

گاز خوزستان vs خانه بسکتبال جهرم

81 - 46

نظم آوران سیرجان vs آدمیس میناب

56 - 68

آدمیس میناب vs پترو نوین ماهشهر

43 - 93

گاز خوزستان vs نظم آوران سیرجان

76 - 66

نظم آوران سیرجان vs خانه بسکتبال جهرم

55 - 51

پترو نوین ماهشهر vs گاز خوزستان

60 - 64

گاز خوزستان vs آدمیس میناب

82 - 76

خانه بسکتبال جهرم vs پترو نوین ماهشهر